Disclaimer

A-Department verleent u hierbij toegang tot de website www.uwdomeinnaam.nl. Op de website worden door A-Department teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door A-Department en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van A-Department en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

A-Department aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.